Ochrana osobních údajů

Když na stránkách zjednoduseno.cz vyplníte některý z formulářů, stanu se správcem vašich osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. Hádáte správně, jde o GDPR. Nemusíte mít obavy, osobní údaje jsou zabezpečené a nikdy je nepředám třetím osobám (a cizím lidem už vůbec ne). V databázi budou po dobu deseti let a kdykoliv mě můžete požádat o jejich vymazání.

A tady jsou všechna vaše práva hezky pohromadě:

Můžete

  • požadovat informaci, jaké osobní údaje zpracovávám,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si přístup k osobním údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat výmaz osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.